Entre revolució i reforma

La CNT a Catalunya, 1930-1936

Eulàlia Vega


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 295, octubre 2004

Page
65

Section
295

Subsection
Ressenyes

La publicació recent de forma gairebé simultània de les tesis de doctorat d'Eulàlia Vega i d'Anna Monjo ofereix una bona oportunitat per reflexionar sobre diverses qüestions. D'entrada, sobre la importància relativa de les modes i dels temes històrics. Es tracta de dues obres pensades i treballades ja fa molt de temps, que han estat molts anys al calaix.

La radiografia de la CNT catalana.
El rol dels militants en l'estructura de la CNT.
Qüestions obertes.

L'Avenç 295-octubre 2004
Preu de l'article 1 €