L'Avenç
setembre 1980
30

Enrera

Llistat d'articles
Opinió / Editorial / Tot just comencem la dècada. . Editorial
Opinió / Els arxius són actualitat. . Jim Kelly
Mirador / Imatges de la història del moviment obrer. . Esteve Riambau , Joaquim Romaguera
Mirador / Els mobles de guardar dels segles XVI al XVIII. . Josep Mainar
Mirador / Ens escriuen
Mirador / Almanac. . Benvingut Moya
Temps era temps / Records curiosos. . R. Font i Farran
Temps era temps / Com va néixer "El Capitán Trueno." . Víctor Mora
Conversa / Conversa amb Josep Soler i Vidal. . Jaume Fabre , Josep M. Huertas
Dossier: Els fets d'octubre / Introducció. Els fets d'octubre. . Ricard Vinyes
Dossier: Els fets d'octubre / El camp català abans del 6 d'octubre. . Francesc Bonamusa
Dossier: Els fets d'octubre / CNT: al marge de la rebel·lió. . Susanna Tavera
Dossier: Els fets d'octubre / Els fets d'octubre a Mallorca. . Isabel Peñarrubia Marquès
Dossier: Els fets d'octubre / Els fets d'octubre al País Valencià. . Ricard Blasco
Dossier: Els fets d'octubre / Sis d'octubre, repressió i represaliats. . Ricard Vinyes
Llibres / Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil Española. . Ronald Fraser
Llibres / Joan Reventós. Aproximación a un hombre y a su época. . José Martí Gómez
Llibres / De la Reforma a la Revolución Industrial, 1530-1780. . Hill Christopher
Robín Hood, aventurer dels boscos? . Rodney H. Hilton
Per a una història de la societat pagesa tradicional. Les formes de treball (3). Les tècniques de la viticultura anterior a la fil·loxera. . Emili Giralt i Raventós
Museu del Vi de Vilafranca. . Emili Giralt i Raventós
L'Avenç 30 - setembre 1980
Preu paper 6 €