Ravals de la revolució

Anarquisme i immigració a la Barcelona de 1930

José Luis Oyón


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 310, febrer 2006

Page
36

Section
310

Subsection
Dossier

Els veritables protagonistes de la revolució de juliol de 1936 a Barcelona, van ser els anarquistes de les perifèries meys integrades a la ciutat, jornalers arribats de Múrcia i d'Almeria i que, a causa del seu desarrelament, són els més propicis a la revolta.

Portada L'Avenç 310
Preu de l'article 1 €