Anarquistes i revolucionaris

En la novel·la catalana dels anys vint i trenta

Maria Dasca


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 311, març 2006

Page
30

Section
Recerques

Subsection
D'ahir

Des de principis dels anys vint i durant tot el períde republicà, el mite de la Barcelona anarquista i revolucionària no va fer més que crèixer. La literatura catalana coetània va fer-se'n ressó, des d'una perspectiva doble, que alternava el propòsit encomiàstic amb la reticència sancionadora. A aquesta literatura s'hi afegí la que desenvolupava l'imaginari de la utopia.

portada 311
Preu de l'article 1 €