Juanel i Lola Iturbe, una vida d'amor i d'anarquia, d'un temps, d'una FAI.

Jaume Fabre
Josep M. Huertas


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 39, juny 1981

Page
16

Section
39

Subsection
Conversa

L'Avenç 39 - juny 1981
Preu de l'article 1 €