Un 8 de març en pau i dos en guerra. Barcelona, 1936-1938

Cèlia Cañellas
Rosa Toran


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 455, març 2019

Page
36

Section
455

Subsection
Focus

La celebració del 8 de març de l’any 1936 a Madrid i Barcelona, va ser promoguda des dels àmbits polítics republicans, socialistes i comunistes. Als dos anys següents, 1937 i 1938, la commemoració serà convocada més directament des de les formacions femenines en l’òrbita del comunisme, amb la voluntat de crear un moviment transversal que vertebrés dones de diferents idearis en la lluita antifeixista.

L'Avenç 455 - març 2019
Preu de l'article 1 €