L'esdevenidor turístic de Cataluya

El I congrés de turisme de Catalunya, 1919

Saida Palou Rubio


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 461, octubre 2019

Page
52

Section
461

Subsection
Focus

El foment turístic va tenir una significativa rellevància a la vida política i sociocultural de principis del XX. La celebració de dos congressos de turisme a Catalunya (els anys 1919 i 1921), així com la tasca realitzada per la Sociedad de Atracción de Forasteros a la ciutat de Barcelona (1908-1936), demostren la relle­vància d’aquest fenomen en la història del país. La celebració dels congressos de turisme posa de manifest la vitalitat d’un sector, la seva capacitat d’organització i mobilització social i una visió certament moderna de la indústria de forasters, que en aquells moments tot just estava despertant.

L'Avenç 461 - octubre 2019
Preu de l'article 1 €