L’altra escuderia britànica

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 461, octubre 2019

Page
74

Section
Mirador

Subsection
A l'última

Puntí escriu sobre d'una sèrie de narradores britàniques de potguerra com són Iris Murdoxh, Muriel Sparko les germanes A.S. Byatt i Matgaret Drable que van quedar a l’ombra de l’eclosió dels narradors homes dels anys 1980.

L'Avenç 461 - octubre 2019
Preu de l'article 1 €