Totes aquestes paraules, convertides en pols

Simona Škrabec


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 461, octubre 2019

Page
63

Section
Mirador

Subsection
Literatura

A la novel·la "Sis nits d'agost", Jordi Lara reconstrueix, sense condescendència i sense adoptar una mirada externa, la desaparició de Lluís Maria Xirinacs, que l’agost del 2007 va pujar a la muntanya per deixar-s’hi morir d’inanició.

L'Avenç 461 - octubre 2019
Preu de l'article 1 €