Un sociòleg perceptiu

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 463, desembre 2019

Page
71

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

El 29 d’octubre passat va morir a València el sociòleg Rafael Lluís Ninyoles, considerat un dels pares de la sociolingüística en el nostre àmbit. Enric Sòria fa un repàs de les seves obres que continuen sent pertinents i fructíferes.

L'Avenç 463 - desembre 2019
Preu de l'article 1 €