Reescriure la revolta

Joan Todó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 463, desembre 2019

Page
75

Section
Mirador

Subsection
Llegir escrivint

Todó ens parla de la nova edició de luxe d'“Assaig d'aproximació a ‘Falles Folles Fetes Foc’” d'Amadeu Fabregat feta per Perifèric Edicions. Una versió revisada que ha acabat proposant al lector un llibre nou, completament actual.

L'Avenç 463 - desembre 2019
Preu de l'article 1 €