Museu de Ciències Naturals de Granollers

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 463, desembre 2019

Page
60

Section
Mirador

Subsection
Mirador zero

El Museu de Ciències Naturals de Granollers, creat el 1987, ocupa actualment dos edificis: un de nova planta del 2010 i l’edifici antic anomenat la Tela, o casa Pius Anfres. Aquests edificis acullen els espais per a les exposicions i per a les activitats, així com les oficines i el treball intern del Museu. El jardí que l’envolta acull una mostra de la botànica i la geologia del Vallès Oriental.

L'Avenç 463 - desembre 2019
Preu de l'article 1 €