Quan Barcelona era ‘absolument moderne’

Antoni Pizà


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 473, novembre 2020

Page
66

Section
Mirador

Subsection
Música

S’edita, en tres llengües diferents, la correspondència Gerhard-Schoenberg, que permet resseguir l’estada del compositor vienès a Barcelona abans de la guerra.

L'Avenç  473 - novembre 2020
Preu de l'article 1 €