L’Estatut del 2006 o els límits de l’Espanya federal

Jaume Muñoz Jofre


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 478, abril 2021

Page
22

Section
478

Subsection
Focus

L'aprovació, l’any 2006, d’un nou Estatut d’autonomia de Catalunya va suposar un punt d’inflexió decisiu en la història recent del país. Projectat amb el doble objectiu d’aconseguir un millor en­caix per a Catalunya dins d’Espanya i d’impulsar la transformació de l’estat en sentit federal, l’Estatut no va tenir ni una gestació ràpida ni un naixement fàcil. En aquest article analitzarem les vicissituds que van fer possible que aquest nou marc legal per a Catalunya veiés la llum fa quinze anys, així com les múltiples traves que va trobar pel camí i els topalls que en van fer impossible el seu ple desenvolupament —amb la sentència lesiva del Tribunal Constitucional de l’any 2010 com a màxim exponent, però amb moltes més ramificacions.

L'Avenç 478 abril 2020
Preu de l'article 1 €