Les pors amb què ens emboliquem

Joma


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 478, abril 2021

Page
4

Section
L'opinió

Subsection
O potser no

Joma il·lustra les pors que ens podem tenir sobretot en temps de pandèmia.

L'Avenç 478 abril 2020
Preu de l'article 1 €