Número en curs
novembre 2021
484

El número de novembre fa incidència en dos moments culturals de la postguerra. Aitor Quiney reivindica dues pintores gairebé oblidades, Maria Sanmartí i Lali Surós, amb una trajectòria entrellaçada malgrat la diferència d'edat. Anna Pujols, al seu torn, revisita el Congrés de Poesia de Segòvia de l'any 1952, a la llum de la documentació conservada a l'arxiu Santos Torroella. L'entrevista del mes és amb l'arquitecte Juan José Lahuerta, que s'ha dedicat a la crítica i la història de l'art i de l'arquitectura, i que culmina amb una exposició al MNAC la seva revisió crítica de la figura de Gaudí. En el bloc de ressenyes culturals, Simona Škrabec subratlla l'actualitat del llibre de Carlo Levi, ‘Crist es va aturar a Èboli’, que acaba de reeditar L'Avenç. Vicenç Pagès Jordà s'ocupa de l'últim llibre de Julian Barnes, centrat en la Belle Époque. A més, Joan Todó escriu sobre Colette, Imma Merino sobre el cineasta japonès Ryusuke Hamaguchi, i Enric Sòria sobre Yukio Mishima. Jordí Puntí clou el número amb una reflexió sobre la ficció narrativa.

Sumari
Mirador
Mirador zero / Museu del Ter
Avançament editorial / Crist es va aturar a Èboli . Carlo Levi
Literatura / El triomf de la vida o el triomf sobre la vida? . Simona Škrabec
Literatura / Un fris en moviment . Vicenç Pagès Jordà
Art / L’art que creix entre les vinyes . Susanna Portell
Llegir escrivint / L'escriptora oculta sota l'anècdota . Joan Todó
Cinema / Naturalisme misteriós, emoció soterrada . Imma Merino
Cartes de prop / Des de l’espill . Enric Sòria
L'aparador / Suspens. Com escriure una novel·la d’intriga . Patricia Highsmith
L'aparador / L’home revoltat . Albert Camus
L'aparador / Poesia completa . T.S. Eliot
L'aparador / El mirall de la vida. Dietari 1956-2015 . Joaquim Molas
L'aparador / Una educació. Un ‘memoir’ de Londres durant els setanta . Miquel Berga
L'aparador / La Via Augusta del segle XXI. El corredor mediterrani contra l’Espanya radial . Josep V. Boira
A l'última / Literatura simultània . Jordi Puntí
L'Avenç 484 - novembre 2021
Preu paper 6 €
Preu digital 3.99 €