La ràdio durant la República i la Guerra Civil.

Rosa Franquet


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 56, gener 1983

Page
45

Section
56

Subsection
Dossier: Història de la ràdio a Catalunya (1924-1982)

L'Avenç 56 - gener 1983
Preu de l'article 1 €