La trama civil del 19 de juliol a Catalunya. La Guerra Civil-I.

Josep M. Solé
Joan Villarroya


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 90, febrer 1986

Page
6

Section
L'Avenç

Subsection
90

L'Avenç 90 - febrer 1986
Preu de l'article 1 €