Número en curs
juliol 2021
124

El número 124 d’‘Els Marges’ dona a conèixer quatre estudis, dos de tema literari i dos de tema lingüístic. En el primer, Margalida Ramon Sitjar analitza el desplaçament accentual cap als pronoms enclítics en mallorquí i la interacció d’aquest fenomen amb d’altres, com el pas de la vocal neutra tònica a ‘e’ oberta, la reducció del vocalisme àton i l’ordre de les combinacions pronominals. A continuació, Xavier Mas Craviotto ofereix una lectura de ‘Fanny’ fonamentada en les teoritzacions entorn de la noció de ‘subalternitat’, en la qual analitza el caràcter doblement subordinat de la protagonista de la novel·la de Carles Soldevila, tant en termes de gènere com de classe social. Tot seguit, Pere Giner-Mira posa al descobert la situació actual de l’ortografia de la ics, que resulta conflictiva pel fet que aquesta lletra té dos valors fònics possibles no distribuïts contextualment i, sobre la base d’un seguit de criteris necessaris per a intervenir en l’ortografia catalana, en fa una proposta de modificació. Al seu torn, Arnau Vives Piñas ressegueix la història editorial de «Guerau de Liost i el lèxic del Montseny», una prosa d’origen dietarístic de Marià Manent en record de l’amic poeta, publicada per primer cop el 1938 i editada novament el 1948 i el 1973, en la qual Manent reflexiona sobre l’obra de Liost i la presència en aquesta de la topografia del Montseny. D’altra banda, a la secció «Al marge», Francesc Foguet i Boreu, partint de la controvèrsia generada per l’estrena de ‘Poder i santedat’, de Manuel Molins, al Teatre Principal de València, el 16 d’octubre passat, analitza el sentit d’aquesta obra, la documentació de què parteix, la polèmica que ha suscitat i la recepció crítica del muntatge, un dels més ambiciosos dels darrers temps, el qual va patir els atacs de diversos sectors de l’extrema dreta, que en volien la prohibició.

Sumari
Els Marges 124 - primavera 2021
Preu paper 12 €
Preu digital 9.99 €